Diltaşlılar Derneği Ana Tüzüğünün 4.maddesinde belirtildiği gibi amaçlarımız şunlardır;
  • Dernek üyelerinin ve Diltaş Eğitim Kurumlarının, personeli, öğrencisi, velisi ile mezunlarının akademik, sosyal, ekonomik, mesleki, sportif ve ahlaki hayatına ve gelişimine katkıda bulunmak,
  • Bu kişiler ve kurumlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak,
  • Topluma ve özellikle dernek üyelerine yararlı hizmetler üretmektir.