:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

yenile
» Bilgi formu Diltaşlılar ile daha sağlıklı iletişim kurabilmek için kullanılan bir araçtır. Formun doldurulması derneğe kayıt (üye) olma sonucunu doğurmaz.
» Mezun olmadan ayrılan diltaşlılar ayrıldığı okul ve ayrıldığı yılı seçeceklerdir.