Dernek amaçlarını benimseyen ve Derneğin amacına ulaşmasında ve çalışma konularının gerçekleşmesinde hizmet edebileceği Yönetim Kurulu tarafından kabul gören;
  • 1. Kurumdan mezun olmuş kişiler ve bunların eşleri, çocukları, anne, baba, kardeşleri, veya
  • 2. Kurum öğrencisi olup henüz fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin anne, babaları, kardeşleri, veya
  • 3. Kurumdan mezun olmamış ancak Kurum bünyesinde en az bir eğitim-öğretim yılı eğitim görmüş ve/veya Kurum tarafından ilişiği kesilmeden başka bir sebepten dolayı Kurumdan ayrılmış kişiler ve bunların eşleri, çocukları, anne, baba, kardeşleri, veya
  • 4. Kurum bünyesinde en az bir eğitim-öğretim yılı boyunca idari veya eğitimci kadrolarda görev yapmış gerçek kişiler ve bunların eşleri, çocukları, anne ve babaları, veya
  • 5. Kurumda çalışmamalarına veya Kurumdan mezun olmamalarına rağmen Kuruma veya Dernek'e önemli hizmetleri bulunduğu Kurum veya Dernek tarafından belirtilmiş kişiler, veya
  • 6. Diltaş Eğitim Kurumlarının çatısı altında bulunduğu tüzel kişi ile bu tüzel kişinin yönetim kurulu üyeleri, tüzel kişiye ait diğer işletmelerde en az bir yıl görev yapmış personel ve bunların eşleri, çocukları, anne ve babaları derneğimize üye olabilirler.